Prachtig, massief, meubilair van eiken hout straalt een bepaalde luxe en vastigheid uit. Dat is niet zo gek, want als we aan een eik denken dan zien we deze oude bomen voor ons. Niet alleen vandaag de dag hebben we deze associatie met de eik, vele culturen voor ons hadden ook al een fascinatie met deze boom. Geniet dus gerust van de rustige doch imposante uitstraling van het materiaal, je bent niet de enige.

De Grieken

De grieken hadden klaarblijkelijk een vergelijkbare blik op de boom. Zij dichte de associatie toe aan Zeus, de oppergod. De eik werd ook gebruikt als centraal punt voor het Orakel van Zeus door de priesters.

Oost Europa

De associatie tussen een dondergod en de eik keert ook weer terug bij de oude germanen. Vooral in het huidige Polen, Letland en Litouwen krijgen we respectievelijk Perun, Perkunas en Perkons die de eik als hun boom hadden. Allen waren goden die de rol van oppergod en god van de bliksem vervulde. 

Kelten

Ook de Kelten, ditmaal met de dondergod Taranis, zagen de boom als zijn boom. Eiken boomgaarden werden hier dan ook verheerlijkt als eik heiligdommen. Niet verrassend is dan ook dat de term druïde afstamt van het keltische woord voor eik. Zij waren daarmee ook een van de laatste die de eik aan een dondergod weidde. De uitbreiding van het christendom naar Noord- en Oost Europa betekende ook dat de aanbidding van de eik niet langer mogelijk was. De bijvoorbeeld bekende heilige Bonifatius. Hij verbrandde een deel van het Friese eikheiligdom en dreigde de rest ook in de hens te zetten. De Friezen waren hier alles behalve goed gezind over. Het leidde tot het ons nu welbekende tafereel van Bonifatius die gedood wordt. 

Vikingen

Ook het Noors pantheon associeerde de eik met Thor, de god van de donder die we tegenwoordig vooral kennen van de Marvel films. Ondanks hun vele incursies in de christelijke koninkrijken kon het geloof geen voet aan de grond krijgen. Het hielp natuurlijk niet dat vikingen ook niet lang grond aan de voet hielden. Maar zelfs de Denen in England bekeerden uiteindelijk naar het christendom, en niet vice versa.

Waarom dan toch die eik

Waarom dan toch die associatie van de eik met de bliksem. Hierover zijn twee speculaties. De eerste is de meest gangbare speculatie. Dit is dat de eik sterk en dicht hout is. Daarnaast zijn eiken vaak oud en groot. De andere theorie zegt dat eiken vaker door de bliksem geraakt worden.